Βύσμα τροφοδοσίας laptop

Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση χαλασμένου βύσματος τροφοδοσίας του φορητού σας υπολογιστή, οποιασδήποτε εταιρείας με ίδιο βύσμα χωρίς να χρειαστεί να αλλάξετε τροφοδοτικό.