Proxess ERP

Το proXess είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης που στοχεύει στην ενοποίηση και την αποτελεσματική διαχείριση των διαφορετικών διαδικασιών μιας επιχείρησης. Οι διαδικασίες που καλύπτει αφορούν την εμπορολογιστική διαχείριση, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των πελατειακών σχέσεων, την οργάνωση της παραγωγής, των αποθηκευτικών χώρων, τη διαχείριση πωλητών και των αμοιβών τους τα σχήματα προσφορών και πολλά άλλα.

 Βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται η επιχείρηση να παρεκκλίνει από τις υπάρχουσες επιχειρησιακές διαδικασίες της. Το proXess αποτελεί βασικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση, καθώς έχει χαμηλό κόστος και είναι λειτουργικό επειδή στηρίζεται σε νέες τεχνολογίες (.ΝΕΤ), εύκολες στη χρήση τους, προσφέροντας στην επιχείρηση ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το proXess λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows και έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με όλες τις Βάσεις Δεδομένων (SQL Server, MySQL, Oracle, Access, SQL Server Compact, κτλ). 

Το proXess είναι μία ανοιχτή πλατφόρμα και επιδέχεται επεμβάσεις για ειδικές προσαρμογές στις ανάγκες πελατών. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι επιδέχεται πολύπλοκη παραμετροποίηση μέσα από το ίδιο το περιβάλλον (UI) που απλά σημαίνει ότι δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού ή SQL για την υλοποίηση του συστήματος ακόμα και σε πολύπλοκες διαδικασίες. Περίπου το 55% του κώδικα του κάθε υποσυστήματος αφορά την παραμετροποίησή του και πολλές φορές είναι πιο σύνθετος από τον κώδικα των διαδικασιών.

Το MIS, υποσύστημα του proXess που συσχετίζεται με την πληροφόρηση, παρέχει πολλών ειδών εργαλεία για εύκολη και άμεση δημιουργία πολύπλοκων αναφορών από χρήστες που δεν απαιτείται να γνωρίζουν προγραμματισμό, το σχήμα της βάσης δεδομένων ή ακόμα και SQL. Έχει δικά του ενσωματωμένα εργαλεία σχεδιασμού αναφορών (τύπου Crystal Reports) και τρισδιάστατες αναφορές (pivot, olap cubes)

Και το κυριότερο: 

Προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε την φιλοσοφία και τον τρόπο δουλειάς σας                                                        

Λειτουργίες

 • Εισαγωγή πληροφορίας στο σύστημα μόνο μια φορά
 • Αποτελεσματικότητα μέσα σε μια επιχείρηση
 • Πολυγλωσικό. Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλές γλώσσες  (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Βουλγάρικα). Ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει τη γλώσσα του και κάνοντας εισαγωγή στο σύστημα με το όνομα του, το περιβάλλον θα είναι μεταφρασμένο στη γλώσσα που διάλεξε. 
 • Χρήση πληροφοριών που εξάγονται απο το σύστημα για μακροχρόνιο σχεδιασμό
 • Διαθέσιμη Real Time πληροφορία σε όλες τις λειτουργικές περιοχές μια επιχείρησης
 • Αύξηση της παραγωγικότητας
 • Μείωση λειτουργικού κόστους 
 • Αύξηση κέρδους 
 • Ικανοποίηση πελατών 
 • Βελτιωμένη λήψη αποφάσεων

Basic

Βασική έκδοση

Η εφαρμογή proXess Basic απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη απο μια σοβαρή και ευέλικτη λύση, η οποία τους προσφέρει την άνεση στη καταχώριση, την απλοποίηση των διαδικασιών της αλλά και τη σωστή πληροφόρηση.Την ανάγκη αυτών των επιχειρήσεων για πλήρεις αλλά και οικονομικές εφαρμογές, την καλύπτει πλέον η κατασκευάστρια εταιρεία με το ανανεωμένο της πακέτο proXess Basic. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των πολύ βασικών σημείων μια επιχείρησης, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σε περίπτωση ανάπτυξης ή δημιουργίας νέας ανάγκης, να μπορεί να υποστηρίξει επιπλέον υποσυστήματα που θα καλύψουν τις νέες διαδικασίες.

Τι περιλαμβάνει: 

Αποθήκη:

Το υποσύστημα της Αποθήκης έχει σχεδιαστεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ροή των υλικών. Βελτιστοποιεί την αποθήκευση ανάμεσα σε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.Είναι απλό στην χρήση, οι λειτουργίες που εκτελεί αυτόματα  αποσκοπούν στην σωστή διαχείριση χρόνου και υλικού.Υποστηρίζονται είδη με παρτίδες, σειριακούς αριθμούς, διαδικασίες αναπλήρωσης και επανελέγχου. Παράγεται αναλυτική πληροφόρηση για ελλείψεις, κυκλοφοριακές ταχύτητες, δεσμευμένα, αναμενόμενα, κλπ. Σε όλα τα επίπεδα υποστηρίζεται η χρήση barcodes, κιβώτια, ράφια, παλέτες κλπ.Το σύστημα διαχειρίζεται παρακαταθήκες και παλέτες σε όλα τα στάδια της διακίνησης.

 Δυνατότητες:

 • Πλήρης διαχείριση αποθήκης σε έναν ή περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους 
 • Δυνατότητα καταχώρησης φωτογραφιών και τεχνικών προδιαγραφών που έχουν οριστεί από το χρήστη στα προϊόντα 
 • Πολλαπλοί, απεριόριστοι εναλλακτικοί κωδικοί, περιγραφές, τιμές για κάθε κωδικό προϊόντος στην αποθήκη με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος εμφάνισης ή όχι στο παραστατικό πώλησης / αγοράς 
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία προϊόντος ή πελάτη /  προμηθευτή 
 • Διαχείριση θέση / ράφι προϊόντων 
 • Εξειδικευμένα πληροφοριακά πεδία και αναφορές στα σταθερά στοιχεία των προϊόντων  

Πελάτες/Προμηθευτές:

Το υποσύστημα των πελατών/ προμηθευτών είναι ένα υποσύστημα το οποίο συνδέεται άμεσα με αυτό των πωλήσεων/αγορών. Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών μια επιχείρησης, συνδυάζοντας άψογα επιπλέον υποσυστήματα όπως αυτό του CRM και των πωλητών.

Δυνατότητες:

 • Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη/προμηθευτή απλά καταχωρώντας το Α.Φ.Μ του. Το σύστημα συνδέεται on-line με το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)  και αντλεί τα στοιχεία της εταιρίας (Επωνυμία, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνα) κάνοντας έλεγχο του Α.Φ.Μ που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση που το Α.Φ.Μ που δώσαμε είναι ήδη καταχωρημένο σε άλλη εγγραφή πελάτη,το proXess μας ειδοποιεί με σχετικό μήνυμα με σκοπό να αποφεύγονται οι διπλοκαταχωρίσεις. 
 • Αυτόματη συμπλήρωση βασικών στοιχείων πελάτη/προμηθευτή καταχωρώντας απλά το Α.Φ.Μ του
 • Διευκόλυνση για τον χρήστη που καταχωρεί μεγάλο όγκο στοιχείων 
 • Αποφεύγονται τα λάθη κατά τη πληκτρολόγηση των στοιχείων
 • Έλεγχος  για ήδη καταχωρημένη εγγραφή με το ίδιο Α.Φ.Μ
 • Μηδενίζεται ο χρόνος καταχώρισης 
 • Εξοικονόμηση χρόνου 
 • Πλήρης υποστήριξη υποκαταστημάτων ανά πελάτη / προμηθευτή 
 • Πλήρης διαχείριση παραγγελιών/προσφορών πελατών/προμηθευτών με δυνατότητα μετασχηματισμών σε άλλα παραστατικά 
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία προϊόντος ή πελάτη /  προμηθευτή 
 • Δυνατότητα επιπλέον ομαδοποίησης πελατών / προμηθευτών / προϊόντων με βάση κάποιον συσχετισμό των χαρακτηριστικών τους χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε καινούργιο πεδίο στα σταθερά τους στοιχεία 
 • Πολλαπλοί τύποι «καρτέλας» πελάτη / προμηθευτή. Για παράδειγμα μπορεί ο τύπος «Α» να εμφανίζει τα τιμολόγια πώλησης και τις εισπράξεις ενώ παράλληλα ο τύπος «Β» τα δελτία αποστολής (εφ’ όσον έχουν τιμές) και τις εισπράξεις 
 • Έκδοση παραστατικών με γραμμή οπτικής ανάγνωσης (Ταχυπληρωμές ΕΛΤΑ, κτλ) 
 • Δρομολόγια πελατών 
 • Δυνατότητα μαζικής αποστολής e-mail και μηνυμάτων sms 
 • Πλήρες εορτολόγιο πελατών προμηθευτών και υπολοίπων συμβαλλομένων στο σύστημα 
 • Καταχώριση και παρακολούθηση στοιχείων ανταγωνισμού ανά πελάτη και ανταγωνιστή 

 

Πωλήσεις/Αγορές:

Το υποσύστημα των Πωλήσεων/Αγορών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση και διαχείριση των παραγγελιών πελατών από το στάδιο της δημιουργίας της προσφοράς ως την παραγγελία, την παράδοση και την τιμολόγησή της. 

Η παραγγελία πελάτη μπορεί να προέλθει είτε από μία προσφορά είτε με καταχώρηση στο σύστημα. Διαθέτει όλα τα στοιχεία του πελάτη αναφορικά  με διευθύνσεις παράδοσης, αποστολής εγγράφων, πληρωτή – σε περίπτωση που πληρώνει άλλος από τον πελάτη της παραγγελίας, όρους και τρόπους παράδοσης, τρόπους πληρωμής, περιοχή χώρα που ανήκει, κ.α. Για κάθε είδος της παραγγελίας  γίνεται απόλυτη διαχείριση του τρόπου τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τιμοκαταλόγους που ισχύουν για τα είδη και τον πελάτη, συμφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, εκπτώσεις που ισχύουν για τον πελάτη ή την ομάδα που ανήκει και τα είδη, καθώς επίσης προμήθειες και bonus που πρέπει να δοθούν. Επεμβάσεις στην τιμή πώλησης μπορούν να πραγματοποιηθούν, από εξουσιοδοτημένους χρήστες, κυρίως σε είδη όπου η τιμή τους επηρεάζεται από τα τελικά χαρακτηριστικά τους, όπως βάρος, όγκο, κ.α. όπου υπάρχει η δυνατότητα άμεσου υπολογισμού της τελικής τιμής της παραγγελίας ανάλογα με την τιμή που θα λάβουν. Τα στάδια παρακολούθησης μιας παραγγελίας  δίνουν τη δυνατότητα πλήρης απεικόνισης όλων των σταδίων που απαιτούνται τόσο για πληροφόρηση των τμημάτων πωλήσεων, όσο και αυτών της παραγωγής και της αποθήκης, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Σε  κάθε παραγγελία  ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία του πιστωτικού ελέγχου και η παραγγελία χαρακτηρίζεται ως credit blocked σε περίπτωση που ο πελάτης ξεπεράσει το πιστωτικό του όριο. Εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να την ενεργοποιήσει εφόσον έχει μελετήσει τα στοιχεία πίστωσης του πελάτη.  

Για κάθε παραγγελία υπάρχει η δυνατότητα μερικής αποστολής ή σταδιακής αποστολής των ειδών που απαιτεί με τιμολόγησή τους. Οι παραγγελίες μπορούν να ομαδοποιούν ανά φόρτωση με συγκεκριμένο μεταφορέα για την  αποστολή τους σε έναν ή περισσότερους πελάτες. 

Χρεώσεις- έξοδα, όπως για παράδειγμα μεταφορικά, ασφάλιστρα, κ.α.. ορίζονται και συνδέονται με την παραγγελία ώστε να υπάρχει σαφής εικόνας του συνολικού ποσού της. Τα στοιχεία των χρεώσεων προδημιουργούνται και είναι διαθέσιμα προς χρήση σε κάθε δημιουργία προσφοράς ή παραγγελίας.   

Το υποσύστημα καλύπτει επίσης τριγωνικές παραδόσεις, επιστροφές και πιο εξειδικευμένες λειτουργίες που σχετίζονται με τις παραγγελίες πελατών. Ιστορικά και αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον χρήστη.

 

Δυνατότητες:

 • Δυναμικές αναφορές στατιστικών και κινήσεων προϊόντων την ώρα που καταχωρούμε ένα παραστατικό 
 • Μαζική δημιουργία παραστατικών σε πελάτες και προμηθευτές καθώς και στα υποκαταστήματά τους 
 • Αντιγραφή - Επικόλληση προϊόντων από ένα παραστατικό σε άλλα 
 • Πλήρης υποστήριξη εγκρίσεων με όρια ανα χρήστη 
 • Μαζικές εκτυπώσεις και μετασχηματισμοί παραστατικών 
 • Σύνδεση και επιμερισμός τιμών με παραστατικά εξόδων (Πιστωτικά έκπτωσης τζίρου κτλ) με την λογιστική και αυτόματο επιμερισμό εξόδων στα προϊόντα για κοστολόγηση 
 • Δυνατότητα ύπαρξης δεύτερου αριθμού στα παραστατικά 
 • Προγραμματισμός εισπράξεων / πληρωμών ανα παραστατικό πελάτη / προμηθευτή 
 • Καταχώριση παρακρατήσεων / προσαυξήσεων απ'εθείας στο παραστατικό και αυτόματη ενημέρωση λογιστικής 
 • Δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα σε κάθε παραστατικό πώλησης ή αγοράς

 

M.I.S - Αναφορές / Reports:

Report Level 1 - Βασικές αναφορές                                             

 

Γενικά:

Εργασίες νέας χρήσης

Κωδικοί εργασίας

Form Scripting

Αυτόματο back up (ACCESS)

Ιστορικό χρηστών

Standard

Standard έκδοση

Η εφαρμογή proXess Standard απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τάσεις μεγάλης ανάπτυξης και απαιτείτε η παρακολούθηση και οργάνωση περισσότερων διαδικασίων. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα υποσυστήμα που χρειάζεται και επιθυμεί να παρακολυθήσει μια σημαντικά αναπτυσσόμενη επιχείρηση.Στο proXess Standard επίσης υπάρχει και ένα 2ο επίπεδο αναφορών που παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να "φτιάχνουν" μόνοι τους αναφορές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος αλλά και της κάθε χρονικής περιόδου

Τι περιλαμβάνει:

Αποθήκη:

Το υποσύστημα της Αποθήκης έχει σχεδιαστεί να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ροή των υλικών. Βελτιστοποιεί την αποθήκευση ανάμεσα σε πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.Είναι απλό στην χρήση, οι λειτουργίες που εκτελεί αυτόματα  αποσκοπούν στην σωστή διαχείριση χρόνου και υλικού.Υποστηρίζονται είδη με παρτίδες, σειριακούς αριθμούς, διαδικασίες αναπλήρωσης και επανελέγχου. Παράγεται αναλυτική πληροφόρηση για ελλείψεις, κυκλοφοριακές ταχύτητες, δεσμευμένα, αναμενόμενα, κλπ. Σε όλα τα επίπεδα υποστηρίζεται η χρήση barcodes, κιβώτια, ράφια, παλέτες κλπ.Το σύστημα διαχειρίζεται παρακαταθήκες και παλέτες σε όλα τα στάδια της διακίνησης.

 Δυνατότητες 

 • Πλήρης διαχείριση αποθήκης σε έναν ή περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους 
 • Δυνατότητα καταχώρησης φωτογραφιών και τεχνικών προδιαγραφών που έχουν οριστεί από το χρήστη στα προϊόντα 
 • Πολλαπλοί, απεριόριστοι εναλλακτικοί κωδικοί, περιγραφές, τιμές για κάθε κωδικό προϊόντος στην αποθήκη με συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος εμφάνισης ή όχι στο παραστατικό πώλησης / αγοράς 
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία προϊόντος ή πελάτη /  προμηθευτή 
 • Διαχείριση θέση / ράφι προϊόντων 
 • Εξειδικευμένα πληροφοριακά πεδία και αναφορές στα σταθερά στοιχεία των προϊόντων 

Πελάτες/Προμηθευτές:

Το υποσύστημα των πελατών/ προμηθευτών είναι ένα υποσύστημα το οποίο συνδέεται άμεσα με αυτό των πωλήσεων/αγορών. Καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών μια επιχείρησης, συνδυάζοντας άψογα επιπλέον υποσυστήματα όπως αυτό του CRM και των πωλητών.   

Δυνατότητες:

 • Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη/προμηθευτή απλά καταχωρώντας το Α.Φ.Μ του. Το σύστημα συνδέεται on-line με το site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)  και αντλεί τα στοιχεία της εταιρίας (Επωνυμία, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση, ΤΚ, Τηλέφωνα) κάνοντας έλεγχο του Α.Φ.Μ που έχει ζητηθεί. Σε περίπτωση που το Α.Φ.Μ που δώσαμε είναι ήδη καταχωρημένο σε άλλη εγγραφή πελάτη,το proXess μας ειδοποιεί με σχετικό μήνυμα με σκοπό να αποφεύγονται οι διπλοκαταχωρίσεις. 
 • Αυτόματη συμπλήρωση βασικών στοιχείων πελάτη/προμηθευτή καταχωρώντας απλά το Α.Φ.Μ του
 • Διευκόλυνση για τον χρήστη που καταχωρεί μεγάλο όγκο στοιχείων 
 • Αποφεύγονται τα λάθη κατά τη πληκτρολόγηση των στοιχείων
 • Έλεγχος  για ήδη καταχωρημένη εγγραφή με το ίδιο Α.Φ.Μ
 • Μηδενίζεται ο χρόνος καταχώρισης 
 • Εξοικονόμηση χρόνου 
 • Πλήρης υποστήριξη υποκαταστημάτων ανά πελάτη / προμηθευτή 
 • Πλήρης διαχείριση παραγγελιών/προσφορών πελατών/προμηθευτών με δυνατότητα μετασχηματισμών σε άλλα παραστατικά 
 • Δυνατότητα εισαγωγής εγγράφων οποιουδήποτε τύπου (εικόνα, έγγραφο κλπ) στα σταθερά στοιχεία προϊόντος ή πελάτη /  προμηθευτή 
 • Δυνατότητα επιπλέον ομαδοποίησης πελατών / προμηθευτών / προϊόντων με βάση κάποιον συσχετισμό των χαρακτηριστικών τους χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε καινούργιο πεδίο στα σταθερά τους στοιχεία 
 • Πολλαπλοί τύποι «καρτέλας» πελάτη / προμηθευτή. Για παράδειγμα μπορεί ο τύπος «Α» να εμφανίζει τα τιμολόγια πώλησης και τις εισπράξεις ενώ παράλληλα ο τύπος «Β» τα δελτία αποστολής (εφ’ όσον έχουν τιμές) και τις εισπράξεις 
 • Έκδοση παραστατικών με γραμμή οπτικής ανάγνωσης (Ταχυπληρωμές ΕΛΤΑ, κτλ) 
 • Δρομολόγια πελατών 
 • Δυνατότητα μαζικής αποστολής e-mail και μηνυμάτων sms 
 • Πλήρες εορτολόγιο πελατών προμηθευτών και υπολοίπων συμβαλλομένων στο σύστημα 
 • Καταχώριση και παρακολούθηση στοιχείων ανταγωνισμού ανά πελάτη και ανταγωνιστή 

 

Πωλήσεις/Αγορές:

Το υποσύστημα των Πωλήσεων/Αγορών αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση και διαχείριση των παραγγελιών πελατών από το στάδιο της δημιουργίας της προσφοράς ως την παραγγελία, την παράδοση και την τιμολόγησή της. 

Η παραγγελία πελάτη μπορεί να προέλθει είτε από μία προσφορά είτε με καταχώρηση στο σύστημα. Διαθέτει όλα τα στοιχεία του πελάτη αναφορικά  με διευθύνσεις παράδοσης, αποστολής εγγράφων, πληρωτή – σε περίπτωση που πληρώνει άλλος από τον πελάτη της παραγγελίας, όρους και τρόπους παράδοσης, τρόπους πληρωμής, περιοχή χώρα που ανήκει, κ.α. Για κάθε είδος της παραγγελίας  γίνεται απόλυτη διαχείριση του τρόπου τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τιμοκαταλόγους που ισχύουν για τα είδη και τον πελάτη, συμφωνίες που μπορεί να υπάρχουν, εκπτώσεις που ισχύουν για τον πελάτη ή την ομάδα που ανήκει και τα είδη, καθώς επίσης προμήθειες και bonus που πρέπει να δοθούν. Επεμβάσεις στην τιμή πώλησης μπορούν να πραγματοποιηθούν, από εξουσιοδοτημένους χρήστες, κυρίως σε είδη όπου η τιμή τους επηρεάζεται από τα τελικά χαρακτηριστικά τους, όπως βάρος, όγκο, κ.α. όπου υπάρχει η δυνατότητα άμεσου υπολογισμού της τελικής τιμής της παραγγελίας ανάλογα με την τιμή που θα λάβουν. Τα στάδια παρακολούθησης μιας παραγγελίας  δίνουν τη δυνατότητα πλήρης απεικόνισης όλων των σταδίων που απαιτούνται τόσο για πληροφόρηση των τμημάτων πωλήσεων, όσο και αυτών της παραγωγής και της αποθήκης, προκειμένου να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες τους. Σε  κάθε παραγγελία  ενεργοποιείται αυτόματα η διαδικασία του πιστωτικού ελέγχου και η παραγγελία χαρακτηρίζεται ως credit blocked σε περίπτωση που ο πελάτης ξεπεράσει το πιστωτικό του όριο. Εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να την ενεργοποιήσει εφόσον έχει μελετήσει τα στοιχεία πίστωσης του πελάτη.  

Για κάθε παραγγελία υπάρχει η δυνατότητα μερικής αποστολής ή σταδιακής αποστολής των ειδών που απαιτεί με τιμολόγησή τους. Οι παραγγελίες μπορούν να ομαδοποιούν ανά φόρτωση με συγκεκριμένο μεταφορέα για την  αποστολή τους σε έναν ή περισσότερους πελάτες. 

Χρεώσεις- έξοδα, όπως για παράδειγμα μεταφορικά, ασφάλιστρα, κ.α.. ορίζονται και συνδέονται με την παραγγελία ώστε να υπάρχει σαφής εικόνας του συνολικού ποσού της. Τα στοιχεία των χρεώσεων προδημιουργούνται και είναι διαθέσιμα προς χρήση σε κάθε δημιουργία προσφοράς ή παραγγελίας.   

Το υποσύστημα καλύπτει επίσης τριγωνικές παραδόσεις, επιστροφές και πιο εξειδικευμένες λειτουργίες που σχετίζονται με τις παραγγελίες πελατών. Ιστορικά και αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στον χρήστη.

Δυνατότητες:

 • Δυναμικές αναφορές στατιστικών και κινήσεων προϊόντων την ώρα που καταχωρούμε ένα παραστατικό 
 • Μαζική δημιουργία παραστατικών σε πελάτες και προμηθευτές καθώς και στα υποκαταστήματά τους 
 • Αντιγραφή - Επικόλληση προϊόντων από ένα παραστατικό σε άλλα 
 • Πλήρης υποστήριξη εγκρίσεων με όρια ανα χρήστη 
 • Μαζικές εκτυπώσεις και μετασχηματισμοί παραστατικών 
 • Σύνδεση και επιμερισμός τιμών με παραστατικά εξόδων (Πιστωτικά έκπτωσης τζίρου κτλ) με την λογιστική και αυτόματο επιμερισμό εξόδων στα προϊόντα για κοστολόγηση 
 • Δυνατότητα ύπαρξης δεύτερου αριθμού στα παραστατικά 
 • Προγραμματισμός εισπράξεων / πληρωμών ανα παραστατικό πελάτη / προμηθευτή 
 • Καταχώριση παρακρατήσεων / προσαυξήσεων απ'εθείας στο παραστατικό και αυτόματη ενημέρωση λογιστικής 
 • Δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένων προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα σε κάθε παραστατικό πώλησης ή αγοράς

 

 

M.I.S - Αναφορές / Reports:

Πεδία level 2

 

Παραμετροποίηση:

Δυνατότητα σχεδίασης φορμών

Δημιουργία περισσότερων παραστατικών

Παρακολούθηση πολ/πων υποκ. ,αποθηκών & εταιριών

Επεξεργασία πεδίων αναφορών 

Επεξεργασία μενού

 

Γενικά:

Εργασίες νέας χρήσης

Κωδικοί εργασίας

Form Scripting

Αυτόματο back up (ACCESS)

Ιστορικό χρηστών